2

Taras na dachu

Jestem architektem z uprawnieniami w zakresie projektowania urbanistycznego i ar­chitektonicznego. Projektuję dom mieszkalny z basenem krytym – stropodach (żelbetowy) nad basenem ma służyć jako taras rekreacyj­ny. Do ocieplenia stropodachu zamierzam za­stosować płyty termoizolacyjne Styrofoam fir­my Dow, a dla wentylacji i odprowadzania wody z warstwy zaprawy pod płytkami cera­micznymi na tarasie— maty firmy Schliiter. In­teresuje mnie głównie sposób odprowadzania wody z kanalików maty na zewnątrz stropo­dachu oraz rozwiązanie kontaktu z przestrze­nią zewnętrzną dla wentylacji stropodachu. Obawiam się zamarzania wody pod płytka­mi ceramicznymi i ich odpadania. Pragnęła­bym uniknąć błędów w zastosowanym roz­wiązaniu, proszę zatem o wskazanie właściwych i sprawdzonych rozwiązań.

Ocieplanie stropodachu żelbetowego płytami Styrofoam z użyciem mat kanalikowych firmy Schliiter jest w Polsce jak dotychczas rozwiązaniem nowa­torskim. Nie możemy zatem w tym wy­padku powoływać się na krajowe doświad­czenia wykonawcze. Oba wymienione przez Panią materiały od niedawna są na naszym rynku i nie były w takim zestawie testowa­ne przez nasze placówki badawcze. Co praw­da 20 lat temu wykonano w budynku na te­renie Warszawy ocieplenie doświadczalne stropodachu z płyt Styrofoam, jest to jed­nak pokrycie nieznacznych rozmiarów, wy­kończone żwirem, a ponadto wykonane nad pomieszczeniami biurowymi. To du­ża różnica w porównaniu z pokryciem nad basenem. Niestety nie dysponujemy dany­mi z innych realizacji (było ich zaledwie kilka).

 

Zobacz także nasze inne artykuły o motoryzacji:

Taras na dachu
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About the author: